آموزگار ابتدایی:مرادنیا - رابطه رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دیدگاهها، ادراکات
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
رابطه رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دیدگاهها، ادراکات عزیزاله جمالی 1394/09/18 دسته بندی : مقالات انگلیسی 0

فارسی:رابطه رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دیدگاهها، ادراکات

انگلیسی:Relationships between leader reward and punishment behavior
and subordinate attitudes, perceptions, and behaviors
A meta-analytic review of existing and new research

تعداد صفحه ترجمه: 21

 

تعداد صفحه ترجمه: 21

(word)

گزیده ای از متن اصلی:

Abstract

Despite decades of research on the relationships between leader reward and punishment behaviors and employee attitudes, per-

ceptions, and performance, no comprehensive examination of these relationships has been reported in the literature. This paper

reports the results of two studies that address this issue. In the

W

rst study, data from 20 new samples were gathered on the relation-

ships between leader reward and punishment behaviors and some criterion variables that have not been examined extensively in pr

e-

vious research. In the second study, a meta-analytic review was conducted incorporating both the new and existing research in o

rder

to provide estimates of the bivariate relationships between these leader behaviors and a variety of employee criterion variable

s across

78 studies containing 118 independent samples. Results of regression analyses designed to control for the e

V

ects of the other leader

behaviors showed that: (a) the relationships between leader reward and punishment behaviors and employee attitudes, perceptions

,

and behaviors were more functional when the rewards or punishments were administered contingently than when they were adminis-

tered non-contingently, and (b) these leader reward and punishment behaviors were strongly related to two variables (employees’

perceptions of justice and role ambiguity) that were expected to be key mediators of the relationships between these leader beh

aviors

and the employee criterion variables. In addition, meta-analytic evidence from longitudinal studies suggested that the same lea

der

behavior can be a cause of some employee criterion variables, and a consequence of others. Implications of these

W

ndings for future

research in the area are discussed.

2005 Elsevier Inc. All rights reserved.

گزیده ای از متن ترجمه شده:

چکیده

با وجود قدمت زیاد مسئله ی ارتباط بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و دید گاه، ادراک و عملکرد کارمند، هیچ بررسی جامعی از ارتباطات این دو در ادبیات تحقیق بیان نشده. این مقاله درباره ی نتایج دو مطالعه است که به بررسی این موضوع پرداخته اند. در اولین مطالعه داده های 20 نمونه ی جدید برای بررسی ارتباط بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و برخی متغیر های معیار جمع آوری شده که به طور گسترده در تحقیقات قبلی بررسی نشده ـ در دومین مطالعه، یک فوق تحقیق انجام شده که ترکیبی از تحقیقات جدید و قدیمی است.

این تحقیق در جهت ارائه ی ارتباطات مستقل بین این رفتارهای رهبر و طیف گسترده ای از متغیر های معیار کارمند انجام شده و شامل 78 مطالعه با 118 نمونه ی مستقل می شود.

 نتایج تحلیل ها، برای کنترل تأثیر دیگر رفتارهای رهبر طراحی شده و نشان می دهد که:

  1. ارتباط بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی و دیدگاه، ادراک ، رفتار کارمند بیشتر قانونمند و وظیفه ای است زمانی که تنبیه ها و تشویق ها به طور اقتضائی اداره می شود تا زمانی که به طور غیر اقتضائی اداره می شود.
  2. این رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر به شدت به دو متغیر ادراک کارمند از انصاف و عدل و ابهام نقش بستگی دارد که به نظر می رسد واسطه هائی کلیدی در ارتباط بین این رفتارهای رهبر و متغیر های معیار کارمند باشند.

علاوه بر این، نتیجه فرا تحلیل بدست آمدهاز مطالعات طولی بیان کرد که یک رفتار مشابه رهبر می تواند دلیلی برای برخی متغیر های معیار کارمند و نتیجه ای برای دیگر معیار ها باشد. مفاهیمی از نتایج ، برای تحقیقات آینده در این حوزه ی کاری بحث شده است.

مقدمه

از زمانی که موضوع رفتارهای تنبیهی و تشویقی رهبر در منابع انسانی در دهه 1970 مطرح شد، بحث اصلی معطوف به نقش رهبران بوده چرا که رهبران مهمترین تعیین کنندگان طرز فکر، ادراک و رفتار کارمندان هستند. برای مثال ،زمانی که تحلیل های تقویت رهبری (reinforcement analysis  of  leadership ) مطرح شد، Sims بیان کرد که رهبری به تنهایی به عنوان  فاکتور مدیریت احتمالات تقویت در تنظیمات کاری در نظر گرفته می شود و اینکه اداره ی رویدادهای تقویتی اقتضائی به شکلهای مناسب و مطلوب رفتار کارمند موضوعی حیاتی در رابطه با توسعه و حفظ عملکرد کارمند می باشد. باتوجه به این دیدگاه، تقویت کنندگان مثبت که در رابطه با رفتار کاری مناسب اقتضائی شناخته شوند. عملکرد زیر دست را بهبود می بخشد در حالیکه تقویت کنندگان منفی یا (محرک های تنفر برانگیز) فرار و یا اجتناب از پاسخ در کارمندان را افزایش می دهد .

پیش بینی های مشابه در رابطه تأثیر رفتارهای تشویقیاقتضائی و غیر اقتضائی رهبر منجر به شکل گیری مدل مسیر هدف رهبری می شود. تئوری مسیر ـ هدف بیان می کند که زمانی که یک رهبر ارتباط نزدیکی بین عملکرد زیر دست و پاداشها ایجاد می کند، عملکرد بهبود می یابد چرا که این چنین ارتباطی احساس سودمند بودن و رضایت شغلی در زیر دستان را افزایش می دهد و علت این است که کارکنان با عملکرد بهتر ،  پاداشی به مراتب بهتر و مکرر دریافت می کنند.


خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط